Dr. Karancsi és Dr. Kővágó

Szakterületeink

Gazdasági jog

 • Gazdasági társaságok és egyéb gazdálkodó szervezetek, valamint egyéni vállalkozók eseti vagy hosszabb időszakra szóló állandó jogi képviseletének az ellátása.
 • Vállalkozási, megbízási és egyéb szerződések megkötése, módosítása során jogi közreműködés.
 • Gazdasági perekben képviselet ellátása.
 • Csőd-és felszámolási eljárásokban képviselet ellátása.
 • Cégalapítás, cégmódosítás

 • Gazdasági társaságok és közhasznú társaságok társasági szerződésének, alapító okiratának elkészítése, módosítása.
 • Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásban a jogi képviselet ellátása, társaságok átalakulásával, egyesülésével, szétválásával, megszűnésével kapcsolatos jogi tanácsadás és cégbírósági képviselet ellátása.
 • Ingatlanügyletek

 • Ingatlanbefektetési tevékenység során jogi közreműködés ellátása.
 • Használt és új építésű ingatlanok értékesítése, közvetítése.
 • Ingatlanok adásvételi és egyéb szerződéseinek elkészítése, társasházak alapítása, szervezeti és működési szabályzatának elkészítése, telekalakítás.
 • Polgári jog

 • Peren kívüli megállapodások és egyezségek.
 • Tulajdonjoggal, közös tulajdonnal, bérlettel, szerződési biztosítékokkal, szerződésszegéssel, szerződés semmisségével és megtámadhatóságával, kártérítéssel, valamint egyes szerződésekkel kapcsolatos okiratszerkesztés és jogi tanácsadás.
 • Peres és nemperes eljárásokban (fizetési meghagyási eljárás, végrehajtási eljárás) jogi képviselet ellátása.
 • Társadalmi szervezetek joga

 • Alapítványok, egyesületek, egyéb társadalmi szervezetek alapító okiratának és azok módosításainak elkészítése, nyilvántartásba vételi és a változásbejegyzési eljárásban a jogi képviselet ellátása.
 • Közigazgatási jog

 • Közigazgatási szervek előtti, valamint közigazgatási határozat bírósági megtámadása esetén a bíróság előtti jogi képviselet ellátása.
 • Családjog

 • Bontóperekben a jogi képviselet ellátása, házastársi és élettársi közös vagyon megosztása.
 • Gyermek elhelyezési, házastársi tartási, gyermektartási, rokontartási, valamint más, a családot és a gyermeket érintő jogi problémákkal kapcsolatos jogi tanácsadás.
 • Öröklési jog

 • Öröklési, tartási-gondozási szerződés, végrendelet készítése, öröklési ügyekben a hagyatéki eljárásban jogi tanácsadás, jogi képviselet ellátása.
 • Munkajog

 • Munkaszerződések és tanulmányi szerződések előkészítése.
 • Munkaviszonnyal kapcsolatos jogi tanácsadás.
 • Felmondással, kártérítéssel, leltárhiánnyal és egyéb munkajogi problémákkal kapcsolatos jogi tanácsadás.
 • Peres eljárásban a jogi képviselet ellátása.